Teknik

Den 12. juni 2017
OZ2OE/Ole har foretaget målinger på VHF Analog repeateren, efter at vi nu kører på den “midlertidige” antenne, og han skriver:

Jeg måler nu sendersignalet til -64 dBm (var 1/5-2017 på -74 dBm). For at opnå  20 dB quieting på modtageren, skal jeg sende et signal på -8 dBm (den 1/5-2017 skulle jeg bruge +2 dBm).

Så altså en 10 dB forbedring på både RX og TX. Det må andre da have bemærket? (teoretisk kunne det også være min referenceantenne, der er blevet 10 dB bedre – men erfaringen tilsiger, at hvis noget ændrer sig over tid, er det altid i negativ retning.

Lukket for kommentarer.