Generalforsamling 2021

Repeater foreningen Yding Skovhøj generalforsamling afholdt den 29-06-2021
Formanden bød velkommen.
Jens Køster OZ9MZ blev foreslået og valgt
Arne Fast OZ4VW blev valgt som referent
Deltagere OZ5KM, OZ1GRL, OZ9TB, OZ9MZ, OZ3ZU, OZ1FAR, OZ0ABK, OZ8DD samt OZ4VW
Jens konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet til OZ5KM for beretning om året der er gået
Mødeaktivitet har det meste af tiden gået via telefon pga. Corona
Uddrag af referat:
3 aktive repeatere
VHF Analog koblet på ASR nettet
UHF D-Star
UHF DMR
Ikke meget trafik på nogen af dem mest på D-Star mindst på DMR
Dårlig økonomi vi mangler penge til daglig drift
En del tomgangssnak
Ingen andre kommentarer til referatet
Regnskab:
Drift underskud på 3.538
Største post som sædvanligt masteleje så trækker 60 % af udgifterne
Regnskab blev godkendt
Kontingent:
Der blev foreslået fremtidig contingent på 300 DKK.
Dette blev vedtaget.
Der blev opfordret til at tage kontakt til brugere samt gamle betalere.
Evt sende SMS eller Mail ud om nu er det kontingent tid.
Indkomne forslag:
Der var inkommet 3 forslag på ændringer.
Første forslag var fra OZ3ZU og var en nedlæggelse af foreningen I nuværende form
Ændres til at være en interesse organization omkring repeatere, Beacons omkring Yding Skovhøj
Efter lidt discussion blev forslaget sendt til afstemning og der blev stemt for
De to næste forslag bortfaldt dermed
Der var forskellige forslag til fremtidig konfigurering af Repeatere der men ikke noget der kunne besluttes
Der bliver jævnfør vedtægterne indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling med et punkt nedlæggelse af foreningen
Dette vil ske snarest
Valg af ny bestyrelse:
På valg var OZ8DD samt OZ4VW
Begge blev genvalgt
Valg af suppleant:
OZ9MZ foreslået og valgt
Valg af revisor:
OZ1GRL foreslået og valgt
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.
Referent Arne Fast OZ4VW Dirigent Jens Køster OZ9MZ

Lukket for kommentarer.