Referat 23. November 2019

Referat
Bestyrelsesmøde i Repeater foreningen Yding Skovhøj
23. november 2019

Deltagere: OZ5KM, OZ3ZU, OZ1FAR, OZ89DD
Fraværende: OZ4VW, OZ1HYG

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 17. august 2019
  Godkend uden bemærkninger
 2. Godkendelse af dagsorden
  godkendt:
 3. VHF analog repeater
  Den ”gamle” Storno Repeater kører tilfredsstillende, men vi må også erkende, at den har nogle år på bagen.
  Vi har derfor tidligere besluttet at udskifte den med en Yaesu DR-1X repeater, med nye Procom DPF 2/33-250-WM filtre.
  Filtre er anskaffet, og ved at blive justeret ind til de rigtige frekvenser, og så snart det er sket, er vi klar til en udskiftning.
  Fordelen for vore brugere vil være at vi får en VHF repeater med en større følsomhed, og en udgangs effekt på 50 Watt, i stedet for de 25 Watt vi sender med i dag, derudover kører repeateren med pilot tone, hvilket betyder at vi ikke længere vil opleve forstyrrelser fra Tyskland og Sverige, som det ellers ofte sker i dag, ved lidt løftede forhold.
  Yaesu repeateren kan IKKE åbnes med 1750 Hz, men udelukkende med pilottone.
  (Information omkring skiftet vil komme på hjemmesiden)
 4. UHF analog repeater
  Der er meget lidt trafik på UHF analog, og derfor har vi besluttet at lukke den repeater i en prøveperiode, foreløbig frem til generalforsamlingen i april 2020, hvor vi så kan spørge medlemmerne om den skal åbnes igen.
  I lukningsperioden, vil vi erstatte UHF analog med en D-STAR repeater som vi er overbevist om der vil være større interesse for, og derfor vil blive benyttet væsentlig mere.
  Denne ombytning forventer vi finder sted omkring årsskiftet.
  (Information omkring skiftet vil komme på hjemmesiden)
 5. UHF digital repeater
  DMR+ repeater kører også uden problemer, men også her er der ikke meget trafik, hvilket ikke står mål med de omkostninger vi har med driften af den digitale repeater. At der er så lidt trafik og interesse for den skyldes højest sandsynligt at den er bundet op på DMR+ nettet, og IKKE på Brandmeister, som jo er det mest udbredt net i vores nabolande, og derfor vil Brandmeister jo også have en stører international anvendelse.
  Vi har forsøgt at få de øvrige danske digitale repeatere til at gå fra DMR+ til Brandmeister, men indtil nu, uden held. Vi vil fortsat arbejde på at få det danske net på Brandmeister, som er den mest udbredte.
 6. Status på lager
  Vi har stadig en del varer på lager, og overvejer hvordan vi kan realisere disse, til gavn for repeater foreningen.
 7. Økonomi
  Vi har d.d. En kontant beholdning på kr. 3.945,39, som vil række til første kvartal 2020, men kontingent for 2020 skal jo betales i januar, så vi håber på at mange af vores medlemmer og brugere vil støtte op omkring repeater foreningen.
 8. Facebook
  Repeater foreningen er ikke længere officielt på facebook, den profil der findes drives af en støtte gruppe
 9. Ydings hjemmeside
  Der var ingen kommentar til hjemmesiden
 10. Opsætning af kabelbakke fra skur til mast
  Det projekt er taget af bordet
 11. Næste møde
  Lørdag den 21. marts, 2020, kl. 10:00
 12. Eventuelt
  Der var ikke noget til dette punkt.

Refernt: OZ3ZU

Lukket for kommentarer.