August 2019

Referat fra Bestyrelsesmødet den 17. august 2019
Deltagere: OZ5KM-Kjeld, OZ1FAR-Dan, OZ3ZU-Vigge, OZ8DD-Peter
Afbud fra: OZ4VW-Arne, OZ1HYG-Ivan

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 25. juni 2019
  1. Godkendt
 1. Godkendelse af dagsorden
  1. Godkendt
 1. Amatørnyt
  1. Amatørnyt er nu endelig lukket ned, efter at har været bragt i mange, mange år. Skulle ønsket om amatørnyt genopstå, eller er der foreninger eller enkelt personer der ønsker at genoptage det, kan man rette henvendelse til bestyrelsen for Yding Repeaterforning
 1. VHF analog repeater
  1. Det blev besluttet at udskifte den nuværende Storno Repeater med en nyere og mere tidssvarende Yaesu DR1 Repeater. I begyndelsen vil den udelukkende komme til at køre som Analog VHF repeater, men på sigt er det muligt at tilkoble C4FM digital modtagelse til repeateren.
   Den eneste ændring som brugerne umiddelbart vil opleve er, at når den nye repeater er installeret – så kan den kun åbnes med pilottone 77 Hz, og ikke længere med en 1750Hz tone, et forhold der i øvrigt også er anbefalet af IARU.
  2. I forbindelse med udskiftningen af repeateren, vil radioskuret blive renoveret indvendig med nye hylder mv. og i den forbindelse vil vi også få gravet de eksisterende kabler fri af jorden, så der kan etableres en bedre kabelføring fra skur til mast.
   I den forbindelse forsøger vi at arrangere en arbejds weekend, tidspunkt vil blive annonceret på vores hjemmeside
 1. UHF analog repeater
  Analog repeateren kører, men der er meget lidt trafik på den.
 2. UHF digital repeater
  1. Den digitale DMR-repeater kører som den skal.
  2. Det blev besluttet at vi skal tilføje en D-STAR repeater til vores portefølje af repeatere.
 1. Status på lager
  1. Lageroptælling pågår
 1. Økonomi
  1. Vi har været udsat for et hacker angreb på vores router på Yding. Russiske hackere har i en periode på 3 døgn, været inde og sende SMS fra vores router 780 gange, inden vi opdagede det, og fik stoppet den mulighed – det har medført en regning til os på kr. 3.900,- fra teleselskabet, og selvom vi har forsøgt, så vil teleselskabet ikke dække den omkostning.
   Umiddelbart vil det ikke få nogen konsekvens for den daglige drift af Yding repeaterne, da et bestyrelsesmedlem har stillet et tilsvarende beløb til rådighed for foreningen som et rentefrit lån.
  2. Den kontante beholdning er den 31. juli 2019 på kr. 5.224,34
  3. Med de nye tiltag omkring endnu en repeater på Yding, vil fremtiden bl.a. kræve at flere brugere af repeaterne melder sig ind i foreningen, så vi kan få en bedre og mere stabil økonomi.
 1. Facebook
  1. Yding repeater forening har ikke nogen officiel facebookside, så det er ikke muligt at sende forespørgsler, eller modtage information fra bestyrelsen i Yding Repearterforening via facebook. Al kommunikation med bestyrelsen skal derfor foregå per e-mail, eller telefon.
 1. Ydings hjemmeside.
  1. Vi arbejder fortsat på at forbedre vores hjemmeside, og gøre den mere attraktiv
 1. Opsætning af kabelbakke fra skur til mast.
  1. Se under pkt. 4
 1. Næste møde
  1. Næste møde er fastsat til lørdag den 23. november kl. 10:00
 1. Eventuelt
  1. Intet til dette punkt

Referent:
OZ3ZU/Viggo

Lukket for kommentarer.