Bestyrelsesmøde 5 juni 2021

Bestyrelsesmøde Yding Skovhøj Repeater Forening den 5. juni 2021

Fremmødte: OZ1FAR Dan – OZ5KM Kjeld – OZ4VW Arne (Via Teams) – OZ3ZU Viggo

Afbud fra: OZ8DD Peter

 • Mødereferat af 5. december 2020 blev godkendt uden bemærkninger
 • Dagsorden til aktuelle møde blev godkendt med tilføjelse af punkt 7: Salg/Loppemarked
 • Amatørnyt:
  Vi har forsøgt at genoplive Amatørnyt hver anden mandag, og selvom vi nu er tilsluttet ASR nettet, og hermed – stort set – er landsdækkende, er den store interesse udeblevet . Der ikke mange radioamatører eller lokal afdelinger, der har meldt sig på banen, og EDRs B har heller ikke vist interessehh  hovedbestyrelse har heller ikke vist interesse i at bruge denne platform til at informere medlemmerne.
  Vi overvejer situationen og vil bruge sommeren til at gentænke konceptet, og forhåbentlig finde en måde at genskabe interessen for Amatørnyt.
 • VHF repeater:
  Den nuværende repeater kører fantastisk flot og dækker store dele af Danmark.
 • UHF Analog repeater:
  Repeateren er i øjeblikket nedtaget, men vi overvejer at sætte den i drift igen henover sommeren.
 • UHF Digital repeater:
  a) DMR repeater nedtages og erstattes af UHF analog. Begrundelsen er, at der stort set ikke er nogen trafik på DMR repeateren.
  b) D-STAR repeater kører upåklageligt, men vi savner opbakning (også økonomisk) til at sikre den videre drift ast D-STAR repeater.
 • Vi vil afholde salg af brugt udstyr/loppemarked i august måned sammen med OZ6HR Horsens, og OZ7RD, Randers, endelig dato vil komme på hjemmesiden, så snart den foreligger.
 • Økonomi:
  Vi har likvide midler for kr.3.676,53
 • Ordinær generalforsamling:
  Vi forventer at afholde et noget forsinket generalforsamling, den 29/6 2021
  Nærmere på hjemmesiden, når detaljer foreligger.
 • Næste møde er berammet til den 29/6
 • Eventuelt:
  Vi drøftede Yding repeaterens fremtid. Der er ingen tvivl om at vi har Danmarks bedste QTH for repeaterdrift, og vi vil gøre utroligt meget for at bevare denne QTH, og videre udvikle driften af repeatere på Yding Skovhøj.
  Vi vil internt i bestyrelsen drøfte videre, om hvordan vi kan forbedre forholdene på Yding Skovhøj samt sikre en fremtidig drift af repeaterne og senest på den kommende generalforsamling komme med forslag til, hvordan vi ser på mulighederne for at sikre den fremtidige drift af repeatere på Yding Skovhøj.

Referent: OZ3ZU

Lukket for kommentarer.