Juni 2019

Bestyrelsesmøde
Repeaterforeningen Yding Skovhøj
Tid: 25. juni 2019
Til stede: OZ5KM/Kjeld – OZ1FAR/Dan – OZ3ZU/Viggo
Fraværende: OZ4VW/Arne – OZ1HYG/Ivan

 • Referat fra sidste møde den 29. januar 209 blev godkendt uden anmærkning
 • Evaluering af Generalforsamlingen:
  • Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende, selvom der var en vis utilfredshed med at de indsendte forslag til vedtægtsændringer ikke var annonceret på forhånd, og derfor ikke kunne behandles på mødet.
  • Bestyrelsen tager det til efterretning, og vil fremover sikre at det ikke gentager sig.
 • Konstituering af bestyrelse:
  • Formand (valgt på Generalforsamling): OZ5KM Kjeld
  • Sekretær: OZ4VW Arne
  • Kasserer: OZ3ZU Viggo
  • Næstformand: OZ1FAR Dan
  • Bestyrelsesmedlem: OZ1HYG Ivan
 • Amatørnyt:
  • Det blev besluttet at nedlægge amatørnyt, som ellers har kørt på Yding repeateren hver mandag i otrolig mange år.
   Det er med beklagelse at det sker, men i dag er der stort set kun én lokalafdeling der trofast kommer med information, så det må konstateres at tiden er løbet fra den form for information.
   Nedlukningen sker med øjeblikkelig virkning, og meddeles via Ydings Hjemmeside.
 • VHF analog repeater
  • Ingen kommentarer, den kører fint.
   Det overvejes om vi skal indføre pilottone på repeateren
 • UHF analog repeater
  • Ingen kommentarer den kører fint, selvom dækningen er lidt begrænset grundet antennens placering
 • UHF digital repeater
  • Ingen kommentarer, den kører fint.
 • Resultat af marked hos OZ6HR
  • Marked hos OZ6HR indbragte i alt 4.435 kr, hvilket må sige at være et tilfredsstillende resultat.
 • Status på lager
  • Er arbejdes på at få en revideret lageroptælling, så vi kan få de salgbare varer lagt ud på vores hjemmeside, så interesserede her kan give bud på de vare an eventuelt er interesseret i.
 • Økonomi
  • Kassebeholdningen er kr. 7.286,99, hvilket betyder at Yding repeaterne lever endnu et år!
 • Facebook
  • Det blev besluttet at Yding Repeaterfiorening ikke længere vil stå som ansvarlig for Facebook profilen: ”Repeaterforeningen Yding Skovhøj”
   Bestyrelsen har den holdning at hvis vi skal stå som ansvarligt for en facebook profil, så skal den også jævnligt vedligeholdes af bestyrelsen, ligesom der skal komme nyheder og andet via denne profil, og det ser vi os ikke i stand til både at vedligeholde en hjemmeside, og en facebook profil.
   Vi vil byde det velkommen, hvis andre ønsker at videreføre profilen, og vi vil også i et vist omfang benytte den og kommentere på den, men alle officielle henvendelser til bestyrelsen ønsker vi skal komme via hjemmesiden: www.ydingrepeater.dk
 • Hjemmesiden
  • Som en konsekvens af beslutningen om at træde ud af Ydingrepeaterforeningens facebook profil, ønsker vi at forbedre vores hjemmeside.
   Det vil ske henover sommeren
 • Opsætning af kabelbakker på Yding
  • De indkøbte kabelbakker til Yding vil blive opsat henover sommeren
 • Eventuelt
  • Intet
 • Næste møde
  • Aftales nærmere efter sommerferien

Referent: OZ3ZU/Viggo

Lukket for kommentarer.