5.december 2020

Referat Bestyrelse møde de, 5. december 2020

Deltagere: OZ5KM – OZ8DD – OZ1FAR – OZ3ZU

Fraværende: OZ4VW

Grundet Covid 19 var det første bestyrelse møde siden General forsamlingen i august 2020.

1 Godkendelse af referat fra 13. juni
Referatet godkend

2 Godkendelse af dagsorden
– Dagsorden godkendt

3 Konstituering af bestyrelsen

Formand: OZ5KM, Kjeld, valgt på generalforsamling

Næstformand: OZ1FAR, Dan

Sekretær: OZ4VW, Arne (fraværende)

Kasserer: OZ3ZU, Viggo

Menigt medlem: OZ8DD, Peter

4 Gennemgang af referat fra generalforsamling 22. august 2020
Referatet godkendt.
Der blev udtrykt bekymring over den lave deltagelse af medlemmer.

5 VHF analog repeater
Trafikken på den analoge repeater har været for nedadgående. Det kan skyldes den negative kritik der er udtalt fra enkelte medlemmer i forbindelse med overgang fra 1750 Hz til pilot tone, det selvom pilot tone eller er under udbredelse, også på de øvrige danske repeatere.

For at øge trafikken overvejer vi om vi skal tilslutte os ASR repeater nettet. Se mere her http://hamrepeater.dk/asr/

6 UHF analog repeater
Pt. Ude af drift, der er ingen tidsplan for at geneteblere denne repeatr

7 UHF digital repeater
Begge digitale repeatere kører upåklageligt, vi kan dog godt ønske os lidt mere trafik.

8 Økonomi
Kassebeholdning er kr. 1.987,89

Vi håber på fortsat stor støtte til repeateren i blandt brugerne, det behøver vi for at komme igennem 2021

9 Eventuelt
Vi overvejer at genindføre ”amatør nyt” på Yding repeater, sandsynligvis i en lidt anden form en den tidligere, der vil komme nærmere herom i begyndelsen af den nye år.

Der blev udtalt kritik af at vores sekretær, OZ4VW har været fraværende på de fleste bestyrelsesmøder i 2019/20.

Referent: OZ3ZU/Viggo

Lukket for kommentarer.