30-05-2012

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30.maj
2012 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ5KM Kjeld, OZ3ZU og OZ3VB Viggo, .

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 22. februar 2012.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Den nye Bestyrelse.
7) Regnskab
8) Eventuelt
9) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 22. februar 2012 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører uden problemer.
ad 4) Søndag den 3. juni gås i gang med at ændre Taleidentifikationen og Pausesignalet
ad 5) Ingen bemærkninger
ad 6) Den nye bestyrelse efter Generalforsamlingen ser således ud:
Formand: OZ1BAS Per
Næstformand: OZ5KM Keld
Kasserer: OZ3ZU Viggo
Sekretær: OZ3VB Viggo
Bestyrelsesmedlem: OZ3Z Anders
ad 7) Regnskabet udviser pr. dato en beholdning på 6170,44 Kr.
Vor økonomi er lidt trængt. Vi skulle meget gerne have flere medlemmer.
ad 8) Intet til eventuelt.
ad 9) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til onsdag den 29. august 2012 kl. 1400 hos OZ5KM Kjekd.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.