29-11-2013

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde fredag den 29. november
2013 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS Per, OZ5KM Kjeld, OZ2HSK Helge, OZ3ZU Viggo Og OZ3VB Viggo. .
Fraværende:

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 16. august 2013.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Regnskab.
7) Eventuelt
8) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 16. august 2013 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører som sædvanligt med de aktive Afdelinger. Der foretages optælling af lytere den 9. dec. 2013. Dette vil blive meddelt over Amatørnyt mandag den 2. dec.
ad 4) Det planlægges snarest muligt at få taget den gamle VHF antenne ned til reparation..
ad 5) UHF Repeateren kører som sædvanligt. Det ser ud til, at den bliver brugt lidt mere, hvilket vi synes er godt.
ad 6) Regnskabet udviser pr. dato en beholdning på 6418,18 Kr. Dette kan knap nokdække næste års behov, idet Huslejen er over 5000 Kr. og Forsikringer er ca. 2200 Kr. Derfor er det nødvendigt, at der kommer flere midler. I modsat fald kan der blive tale om at lukke Repeaterne den 1. januan 2015..
ad 7) Intet til eventuelt.
ad 8) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til fredag den 14. februar 2014 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.