29-01-2013

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar
2013 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS PER, OZ5KM Kjeld, OZ3ZU Viggo, OZ3Z Anders og OZ3VB Viggo.
Fraværende:

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 21. november 2012.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Generalforsamling.
7) Regnskab.
8) Eventuelt
9) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 21. november 2012 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører uden problemer. Derer stadig for få Afdelingeer, der deltager.
ad 4) VHF Repeateren kan ikke åbnes med Subtone. Fejlen vil blive rettet i løbet af foråret.
Det har endnu ikke været vejr til at flytte Antennen højere op.
ad 5) UHF Repeateren kører som sædvanligt.
ad 6) Generalforsamlingen er fastlagt til lørdag den 13. april 2013 kl. 1400 i Horsens Afdelingens lokaler i Gedved.
På valg er OZ3Z Anders og OZ3VB Viggo.
Indkaldelse kommer på vor Hjemmeside og i OZ i første halvdel af marts. Medlemmer får brev.
Bestyrelsen foreslår uændret Kontingent for år 2013.
ad 7) Regnskabet udviser pr. dato en beholdning på 3645,00 Kr. Der er betalt Husleje for 2013.
ad 8) Intet til eventuelt.
ad 9) Næste Bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart før Generalforsamlingen.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.