28-06-2013

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. juni
2013 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS PER, OZ5KM Kjeld, OZ2PQ Jørgen og OZ3VB Viggo.
Fraværende: OZ2HSK Helge og OZ3ZU Viggo.

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 6. maj 2013.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Regnskab.
7) Eventuelt
8) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 6. maj 2013 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører som det skal. Der holdes Sommerferie med Amatørnyt fra mandag den 24. juni til mandag den 5. august 2913.
ad 4) VHF Repeateren kører som tidligere. Antennen er endnu ikke blevet flyttet højere op. Problemet med Subtonen er stadig ikke løst.
ad 5) UHF Repeateren kører som sædvanligt.
ad 6) Der forelå ikke noget Regnskab, da Kassereren OZ3ZU Viggo ikke var til stede.
ad 7) Der planlægges at tage målinger på VHF Repeaterens Udbredelsesforhold på den gamle Antenne og Groundplaneantennen. Yderligere vil vi forsøge at sætte en Preamplifier ind.
ad 8) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til fredag den 16. august 2013 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.