27-06-2018

Referat af bestyrelsesmøde den 27. juni

Til stede: OZ5KM, OZ4VW, OZ3ZU og OZ1FAR

Fraværende: OZ1HYG

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. marts – Godkendt
 2. Gennemgang af referat fra ordinær generalforsamling 30. april. – Godkendt
 3. Konstituering af bestyrelsen:

Formanden er valgt separat på generalforsamlingen,
Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: OZ5KM, Kjeld
Næstformand: OZ1FAR, Dan
Sekretær, OZ4VW, Arne
Kasserer og redaktør på Amatørnyt: OZ3ZU, Viggo
Bestyrelsesmedlem; OZ1HYG, Ivan

 1. Amatørnyt.
  Det er fortsat kun de få og aktive lokalafdelinger i området, der byder ind med informationer på amatørnyt.
  Det er et spørgsmål, om tiden er ved at løbe fra amatørnyt, men vi vælger at fortsætte, i hvert fald frem til næste generalforsamling i 2019, hvor vi eventuelt vil tage det op til diskussion.
  Forslag til ændringer og forbedringer kan sendes til redaktøren på oz3zu@outlook.dk
 2. VHF analog repeateren.
  De 4 af antennerne er nu repareret og klar til opsætning, hvilket vil ske henover sommeren.
  De vil blive placeret med 2 pegende mod nord, og to pegende imod syd;
  de sidste 4 antenner skal der fortsat repareres på, eventuelt købes nye.
  OZ4VW og OZ1HYG er ansvarlig for genopsætning af de 4 antenner, og OZ4VW har ansvaret for reparationen af de 4 øvrige antenner.
 3. UHF analog repeateren.
  Repeateren køre upåklageligt, men der er ikke megen trafik på den. Vi undersøger muligheden for i fremtiden at køre både Digital og Analog UHF på samme antenne set up; det vil give en bedre dækning af den analoge repeater i forhold til i dag.
  OZ4VW og OZ1FAR arbejder på det projekt
 4. UHF Digital repeateren.
  Den digitale repeater kører også upåklageligt; den har et fint dækningsområde.

  Der har været et hackerangreb på vores router, der har betydet, at hackerne har købt varer via vores router for godt kr. 500,-.
  Det er nu stoppet, vi har sat en ”prop” i, men det er en meget uheldig og kedelig situation, der ikke hjælper på vores lidt anstrængte økonomi.

  Vi diskuterede, om vi fortsat skulle være tilsluttet DMR+ nettet, eller om vi ikke hellere skulle skifte til BrandMeister nettet, der væsentlig mere udbredt blandt vore nabolande, er billigere i forhold til Internetforbindelse, er et mere åbent net, og som vi tror på vil blive den toneangivende i fremtiden.

  Bestyrelsen besluttede at flytte Yding Digitale UHF repeater fra DMR+ nettet til BrandMeister nettet.

  Information om denne beslutning samt tidsplan vil blive lagt på hjemmesiden, www.ydingrepeater.dk, annonceret i amatørnyt på VHF Yding Repeater, samt lagt på Facebook.

 5. Foreningens økonomi.
  Økonomien er anstrængt; vi savner medlemmer, der vil støtte foreningen.
  Vi har kr. 2.131,12 på kontoen, hvilket ikke helt er nok til at se os igennem året, så støt op om os, giv en donation, eller bliv medlem.
 6. Eventuelt
  Der var intet til dette punkt

30/6-2018

OZ3ZU/Viggo

Lukket for kommentarer.