27-02-2015

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde fredag den 27. februar
2015 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ5KM Kjeld, OZ2HSK Helge og OZ3VB Viggo. .
Fraværende: OZ1BAS Per og OZ3ZU Viggo.

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 14. november 2014.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Generalforsamling. (På valg er OZ2HSK Helge og OZ3VB Viggo).
7) Regnskab
8) Eventuelt
9) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 14. november 2014 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører som det skal.
ad 4) I slutningen af januar 2015 blev Repeateren taget ned og sendt til Ringsted for reparation. Pilottonen trigger ikke Senderen. I stedet lånte vi en Repeater, men den fungerede ikke tilfredsstillende, hvorfor den blev taget ned samme dag, som den blev sat op. 4 dage senere hentede OZ3ZU Viggo Repeateren, der var blevet sendt til reparation, og satte den op. t.
ad 5) UHF Repeateren kører som sædvanlig.
ad 6) Generalforsamlingen er fastlagt til lørdag den 18. April 2015 kl. 1400 i Horsens Afdelingens lokaler på Parallelvej 6A i Gedved. Bestyrelsen foreslår uændret Kontingent på 100 Kr. for året 2015. På valg til bestyrelsen er OZ2HSK Helge og OZ3VB Viggo.
ad 7) Regnskabet udviser pr. Dato en beholdning på 1476,05 Kr. Der er betalt 5454,27 Kr. i Husleje til Forsvaret.
ad 8) Intet til eventuelt.
ad 9) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til fredag den 8 maj 2015 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.. Februar 2015 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.