24-08-2011

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. august
2011 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS Per, OZ5KM Kjeld, OZ3ZU Viggo, OZ3Z Anders og OZ3VB Viggo.

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 9. februar 2011.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Bestyrelsen.
7) Regnskab.
8) Eventuelt.
9) Næste møde.

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 9. februar 2011 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører uden problemer. Dog må bestyrelsen beklage, at kun 3-4 Afdelinger deltager. Vi prøver stadig at få gjort de øvrige i Kredsen aktive.
ad 4) VHF Repeateren fint.
ad 5) UHF Repeateren kører også godt, dog stadig uden Styring.
ad 6) Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand: OZ1BAS Per
Næstformand: OZ5KM Kjeld
Kasserer: OZ3ZU Viggo
Sekretær: OZ3VB Viggo
Bestyrelsesmedlem: OZ3Z Anders

ad 7) Regnskabet udviser pr. dato en beholdning 6353,78 Kr..
Den økonomiske situation gør bestyrelsen meget betænkelig med hensyn til Repeaternes fremtid. Hvis ikke medlemstallet øges betragteligt inden årets udgang, kan bestyrelsen blive nødsaget til at opsige vort lejemål med Forsvaret og nedlægge Repeaterne ved årets ugang. Bestyrelsen håber dog på, at det ikke når så vidt og opfordrer derfor alle vore tidligere medlemmer til igen at støtte os, ligesom vi altid med tak modtager ethvert bidrag til støtte for Repeaterne
ad 8) Intet til eventuelt.
ad 9) Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag den 19. oktober 2011 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referant
OZ3VB

Lukket for kommentarer.