22-11-2017

Bestyrelsesmøde i Yding Repeaterforening
22 .November 2017

Til stede:  OZ5KM – Kjeld / OZ4VW – Arne / OZ3ZU – Viggo / OZ1FAR – Dan
Afbud: OZ1HYG – Ivan.

Amatørnyt:

Amatør Nyt på Yding Repeater kører ganske fint hver mandag aften, men der er for få aktive der melder ind med indlæg, af faste deltagere er der kun Grenå, Horsens og Silkeborg.

Det er vores indtryk at Repeater nyt bliver lyttet til, og sendt ud over et større område end det repeateren ellers dækker. Det har vi det fint med, men kune godt ønske os flere aktive foreninegr der kommer ind me indlæg.

OZ5KM tager kontakt til nogle af de afdelinger der kan nå repeateres, og spørger om ikked e vil være med til at hæve standarden på Repeaternyt.

 

Økonomi.

Vi har modtaget en lang række radiodele fra OZ 7TF som vi ad to omgange har solgt en del af, først ved et loppemarked i Horsensafdelingen, og senest på amatørtræf Fyn.

Det betyder at vi i øjeblikket har en tålelig økonomi, og kassebeholdningen siger i dag kr. 4.786,21

VHF Analog repeater:

Repeateren kører som sådan fint, vi kører dog på en nødantenne der er sat op i toppen af masten, medens vi venter på at få repareret vore dipolantenner. Det arbejde foregår hos OZ4VW. 6 af antennerne virker, og vi undersøger om vi kan købe 2 erstatnings dipoler til de to der er defekte, så vi ieg kan få alle 8 op. Så snart arbejdet er tilendebragt, og vejret er til det, vil vi genopsætte disse.

UHF analog:

Analog repeater kører på en GP antenne der sidder på siden af masten, i can 40 meters højde. Der er ikke megen trafik på denne repeater.

UHF Digital DMR

Digitalantennen kører på dipolantenner, og har en god rækkevidde, og der er også pænt med trafik på repeateren.

Diverse:

Vi overvejer at få ændret lidt på el installationen, så den bliver lidt mere tidssvarende, etn opgave som OZ1FAR står for.

Generalforsamling:

Foreløbig dato for generalforsamling er den 10. marts 2018

Næste møde:

Næste møde er fastsat til den 28. februar kl 16:302

Lukket for kommentarer.