21-11-2012

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. november
2012 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS PER, OZ5KM Kjeld, OZ3ZU Viggo og OZ3VB Viggo. .
Fraværende: OZ3Z Anders .

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 29. august 2012.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Regnskab.
7) Eventuelt
8) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 29. august 2012 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører uden problemer. Derer stadig for få Afdelingeer, der deltager.
ad 4) Både den nye antenne og den gamle er blevet gennemmålt. Den nye antenne er helt i orden. Den gamle har det rigtig skidt. Den nye antenne bliver snarest flyttet højere op.
ad 5) UHF Repeateren kører som sædvanligt.
ad 6) Regnskabet udviser pr. dato en beholdning på 8220,44 Kr.
Beholdningen er lige akkurat nok til næste års drift. Skal vi fortsætte i 2014, skal der skaffes ca. 8000 Kr. ind i 2013.
ad 7) Intet til eventuelt.
ad 8) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til onsdag den 16. januar 2013 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.