20-11-2015

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde fredag den 20. november
2015 kl. 1400 hos OZ5 KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS Per, OZ5KM Kjeld, OZ2HSK Helge, OZ3ZU Viggo og OZ3VB Viggo.
Fraværende:

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) GGodkendelse af referat af 29. maj 2015.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Regnskab.
7) Eventuelt
8) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 29. maj 2015 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører som sædvanlig. Vi er glade for, at Grenå nu er kommet med.
ad 4) VHF Repeateren kører fint.
ad 5) UHF Repeateren kører fint.
ad 6) Regnskabet udviser pr. dato en beholdning på 3158,19 Kr. Beløbet er alt for lille til at klare næste års driftsudgifter.
ad 7) Intet til eventuelt.
ad 8) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til fredag den 19. Februar 2016 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.