19-10-2011

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober
2011 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS Per, OZ5KM Kjeld, OZ3ZU Viggo og OZ3VB Viggo.

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 24. august 2011.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Regnskab
7) Eventuelt
8) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 19. august 2011 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører uden udmærket, dog kun med deltagelse af Horsens, Fredericia, Randers og Skanderborg
ad 4) VHF Repeateren kører ikke optimalt. Problemet ligger i indgangen. Det kan være selve modtageren eller antennen. Der arbejdes på at finde fejlen.
ad 5) UHF Repeateren kører som sædvanligt.
ad 6) Regnskabet udviser pr. dato en beholdning på 9062,78 Kr. Bestyrelsen er glad for de flere medlemmer, der er kommet samt alle de ekstra bidrag , vi har modtaget. Vi kan derfor sige, at Repeaternes drift er sikret i 2012.
ad 7) Intet til eventuelt.
ad 8) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til onsdag den 7. december 2011 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referant
OZ3VB

Lukket for kommentarer.