19-09-2014

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde fredag den 19. september
2014 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ5KM Kjeld, OZ3ZU Viggo og OZ3VB Viggo.
Fraværende: OZ1BAS Per og OZ2HSK Helge.

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 14. februar 2014.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Regnskab.
7) Eventuelt
8) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 14. februar 2014 godkendt.
ad 3) Bortset fra den periode, hvor Repeateren var nede, kører Amatørnyt fint..
ad 4) Omkring 1. august viste det sig, at VHF Repeateren ikke virkede. Efter nedtagning viste det sig, at et filter i modtageren var i stykker. Efter reparation hos OZ1HYG blev Repeateren igen klar søndag den 14. september.
ad 5) UHF Repeateren kører som sædvanlig.
ad 6) Regnskabet udviser pr. Dato en Beholdning på 5056,32 Kr. Det er for lidt til næste års drift, men vi håber, at Brugerne af Repeateren vil hjælpe.
ad 7) Intet til eventuelt.
ad 8) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til fredag den 14. november 2014 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.