19-02-2016

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde fredag den 19. februar
2016 kl. 1400 hos OZ5 KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS Per, OZ5KM Kjeld, OZ3ZU Viggo og OZ3VB Viggo.
Fraværende: OZ2HSK Helge.

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 20. november 2015.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Generalforsamling.
7) Regnskab.
8) Eventuelt
9) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 20. november 2015 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører fint, men der er for få Afdelinger, der deltager.
ad 4) VHF Repeateren kører fint.
ad 5) UHF Repeateren foreslår bestyrelsen nedlagt pga. flytning af frekvens, for lidt brug og omkostningerne ved dens drift er for store.
ad 6) Generalforsamlingen fastlagt til lørdag den 16. april 2016 kl. 1400 i Horsens Afdelingens lokaler på Parallelvej 6A i Gedved. På valg er formanden OZ1BAS Per og bestyrelsesmedlemmerne OZ5KM Kjeld og OZ3ZU Viggo. Bestyrelsen forslår uændret kontingent på 100 Kr. for året 2016.
ad 7) Saldoen udviser pr. dato underskud på 462,64 Kr. Der er til dato kun betalt kontingent fra 2 personer.
ad 8) Intet til eventuelt.
ad 9) Næste Bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 16. april 2016 kl. 1300 i OZ6HR´s lokaler på Parallelvej 6A i Gedved. kl. 1300 i Horsens Afdelingens lokaler på Parallelvj 6A i Gedved.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.