16-08-2013

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde fredag den 16. august
2013 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ5KM Kjeld, OZ2HSK Helge og OZ3VB Viggo.
Fraværende: OZ1BAS Per og OZ3ZU Viggo.

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 28. juni 2013.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Regnskab.
7) Eventuelt
8) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 28. juni 2013 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører som sædvanligt. Ved opstart den 12. august 2013 var der kun Silkeborg Afdelingen, som deltog.
ad 4) VHF Repeateren kører som tidligere. Der er endnu ikke foretaget ændring med flytning af antennen.
ad 5) UHF Repeateren kører som sædvanligt.
ad 6) Der forelå ikke noget Regnskab, da Kassereren var fraværende.
ad 7) Intet til eventuelt.
ad 8) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til fredag den 15. november 2013 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.