14-11-2014

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde fredag den 14. november
2014 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS Per, OZ5KM Kjeld, OZ2HSK Helge, OZ3ZU Viggo Og OZ3VB Viggo. .

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 19. september 2014.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Regnskab.
7) Eventuelt
8) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 19. september 2014 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører som sædvanlig. Med den nye opdeling i 5 Regioner kommer det på tale at få andre Afdelinger med.
ad 4) VHF Repeateren kører fint.
ad 5) En ny UHF Repeater er under opbygning. Den nuværende kører som sædvanlig..
ad 6) Regnskabet udviser pr. Dato en beholdning på 4829,32 Kr. Det er for lidt til næste års drift.
ad 7) Intet til eventuelt.
ad 8) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til fredag den 27. Februar 2015 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.