14-02-2014

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde fredag den 14. februar
2014 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS Per, OZ5KM Kjeld, OZ2HSK Helge, OZ3ZU Viggo Og OZ3VB Viggo. .
Fraværende:

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 29. november 2013.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Generalforsamling.
7) Regnskab.
8) Eventuelt
9) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 29. november 2013 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører som sædvanligt, men stadigvæk med for få deltagende Afdelinger dec.
ad 4) Der tænkes lavet en temperaturstyring af Filterne. I nærmeste fremtid bliver GP-antennen flyttet så højt op som muligt.
ad 5) UHF Repeateren kører dmærket.
ad 6) Generalforsamlingen fastlagt til lørdag den 26. april 2014 kl. 1400 i Horsens Afdelingens lokaler på Parallelvej 6A i Gedved. På valg er formanden OZ1BAS Per og bestyrelsesmedlemmerne OZ5KM Kjeld og OZ3ZU Viggo.
ad 7) Regnskabet udviser pr. dato en beholdning på 1063,91 Kr. Hertil skal dog bemærks, at leje til Forsvaret for 2014 er betalt..
ad 8) Intet til eventuelt.
ad 9) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til lørdag den 26. april 2014 kl. 1300 i Horsens Afdelingens lokaler på Parallelvej 6A i Gedved.
Referent
OZ3VB

Lukket for kommentarer.