09-09-17

Yding repeater forening
Referat, bestyrelsesmøde den 9. september 2017

Tilstede: OZ5KM/Kjeld – OZ4VW/Arne – OZ3ZU/Viggo
Afbud fra: OZ1HYG/Ivan – OZ1FAR/Dan

Amatørnyt:
Der bliver ændret lidt på sammensætningen af amatør nyt, idet vi ikke længere vil kalde alle lokalafdelingerne ind efter en liste, sådan som det foregår i dag, men vil kalde de lokalforeninger der er de trofaste, og så derefter spørge om der er andre afdelinger der har noget til amatør nyt.

Vi opfordrer alle lokalforeninger der kan nå Yding repeateren til at komme med de nyheder de har.

VHF-repeater analog:
Der er kommet ny styring i den originale VHF repreater, da den gamle var for besværligt at vedligeholde. Derfor er “Yding dong” og velkomsthilsnen ikke længere til stede.

Der sidder nu samme type styring i original VHF og i reserve VHF repeater.

De 8 VHF dipol antenner er nedtaget for reparation, og i mellemtiden kører repeateren på en nød-antenne, der sidder i toppen af masten på Yding.

6 af dipol antennerne er OK, medens der er 2 der skal repareres, eventuelt udskiftes med nye.

Vi håber at vi som minimum kan få de 6 gode antenner op i masten igen inden vinteren sætter stopper for mastearbejdet.

UHF-repeater analog:
UHF analog kører også på en nød-antenne, eftersom UHF DMR har overtaget dipol antennerne.

For at forbedre udbredelsen af UHF analog, undersøger vi i øjeblikket muligheden for at køre begge repeatere (UHF analog og DMR) på de samme antenner.

Vi har fået en reserve UHF analog repeater foræret, den er ved at blive sat i stand, således at vi også har back-up på UHF analog.

UHF-repeater DMR:
DMR UHF kører fint.
Udstyret ejes nu af bestyrelses medlemmer i Yding Repeater Forening (se liste over udstyr og ejerskab på hjemmesiden under Repeatere)

Regnskab:
Vi har i øjeblikket en kasse beholdning på kr. 981,89, og har forventede udgifter resten af året på kr. 60,- per måned for internet til DMR repeater, og vi får også en udgift til leje af masten på kr. 1.409,54 (4. kvartal i lejeaftalen med forsvaret)

Vi kan således forvente at komme ud af året med et drift underskud.

Eventueltt:
Vi har modtaget en hel del radiodele i donation fra OZ 7TF/Harley (over 20 flyttekasser)

Delene bliver nu katalogiseret, og vi forventer at holde 1 eller 2 loppemarkeder inden jul i år, for at skaffe penge til Yding Repaterforening.

Næste møde:
Foreløbigt fastsat til den 22. november kl 16:30

OZ3ZU/Viggo

Lukket for kommentarer.