09-02-2010

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde mandag den 9. februar
2010 kl. 1300 hos OZ3VB, Viggo.

Til stede: OZ1BAS Per, OZ5KM Kjeld, OZ7TT Bent og OZ3VB Viggo.

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 6. maj 2009.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren
5) UHF repeateren
6) Generalforsamling
7) Regnskab
8) Eventuelt
9) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 6. maj 2009 godkendt.
ad 3) I den seneste tid har OZ7TT Bent vikarieret for OZ5KM Kjeld.
Desværre er vor faste redaktør og mangeårige kasserer OZ6RT Erling ikke mere blandt os.
Bestyrelsen forsøger nu at finde en ny fast redaktør til Amatørnyt.
ad 4) VHF repeateren har kørt upåklageligt med undtagelse af reparationen i juli måned 2009. Den udsendte i pauserne en svar bærebølge, der lå ca. 10 db nede.
Repeateren blev nedtaget og i samarbejde med OZ3MZ repareret.
ad 5) UHF repeateren kører uden problemer.
ad 6) Generalforsamlingen er fastlagt til lørdag den 24. april 2010 kl. 1330 i Horsens afdelingens lokaler. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
På valg er formanden OZ1BAS Per og bestyrelsesmedlem OZ5KM Kjeld plus et nyvalg.
Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent på 100kr. for året 2010.
I sommeren 2009 trådte OZ0HN Harry ud af bestyrelsen.
Indkaldelse til den ordinære Generalforsamling udsendes i første del af marts måned.
Der vedlægges Girokort til indbetaling af kontingent.
ad 7) Regnskabet udviser pr. 9 februar 2010 en beholdning på 8021,08 kr.
ad 8) Intet til eventuelt.
ad 9) Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til lørdag den 24. april 2010 kl. 1230
Referant
OZ3VB

Lukket for kommentarer.