08-05-2017

Referat af bestyrelsesmøde 8. maj 2017.

Deltagere: OZ1HYG Ivan, OZ3ZU Viggo, OZ4VW Arne, OZ5KM Kjeld

 1. Orientering vedrørende udtræden af OZ9MZ Jens, OZ1FAR Dan & OZ8DD Per, henholdsvis bestyrelsesmedlem, suppleant og revisorsuppleant.

Man undrede sig meget over, at de tre havde trukket sig lige efter generalforsamlingen og savnede en forklaring på det passerede. En mulig tilbagekomst af en eller flere af dem blev nævnt, men ikke fundet realistisk. OZ4VW vil dog tage kontakt med dem.

 1. Konstituering af bestyrelsen blev således:

OZ5KM: formand,
OZ4VW: næstformand
OZ3ZU: kasserer/sekretær
OZ1HYG: bestyrelsesmedlem

 1. Mulig ekstraordinær generalforsamling.
  På grund af varslingstiderne vil der først kunne afholdes en mulig ekstraordinær generalforsamling i slutningen af juni. OZ5KM tager kontakt med formanden for OZ6HR for at få lov til at afholde den ekstraordinære generalforsamling i afdelingens lokaler.
 2. Status for repeaterne.
  VHF og UHF. Antennerne til VHF-repeateren har siddet i masten i omkring 20 år – antennerne til UHF-repeateren nogle år kortere. Alle trænger til et eftersyn. Der er lovning på en antenne, der dækker både VHF og UHF samt 7/16 kabel, så det er muligt at holde begge repeatere i drift, medens antennerne renoveres.

DMR-repeateren er blevet nedtaget af DMR-folkene allerede kort efter generalforsamlingen. Da der er et behov for en DMR-repeater på Yding Skovhøj, tager OZ4VW kontakt med DMR-folkene for eventuelt midlertidigt at kunne låne DMR-repeateren.

I påkommende tilfælde sættes den UHF-antenne, der i øjeblikket sidder et par meter over jorden, så højt op som kablet rækker. Den anvendes så til analogrepeateren, og DMR-repeateren tilsluttes det eksisterende kabel.

 1. Eventuelt.
  Intet

OZ5KM, referent

Lukket for kommentarer.