07-12-2018

Referat af bestyrelsesmøde den 7. december 2018

Deltagere: OZ5KM og OZ3ZU.
Afbud: OZ1FAR, OZ4VW og OZ1HY

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 21. september. Referatet blev godkendt.
  2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt.
  3. Amatørnyt. OZ3ZU er fra begyndelsen af januar forhindret i at køre Amatørnyt om mandagen. Han foreslår, at der i stedet køres Amatørnyt hver anden tirsdag. Hvis mandag fastholdes, må andre tage over. Det besluttes, at sekretæren skriver til de afdelinger, der kan høre Yding Repeateren og EDRs bestyrelse for at høre, om de ønsker at bevare Amatørnyt til at informere over.
  4. VHF analog repeater. Repeateren er ok, og den bruges noget om morgenen og en del mere om eftermiddagen. Der er intet nyt om antennerne.
  5. UHF analog repeater. Repeateren er ok og den bruges noget om formiddagen.
  6. DMR digital repeater. Repeateren er ok.
  7. Økonomi. Der er kr. 2.414,77,- på kontoen. Noget af lageret i OZ4VWs garage er flyttet til OZ3ZUs lager i Brabrand. Sekretæren lægger en oversigt over lageret på Repeaterforeningens hjemmeside. Det er aftalt med OZ6HR, at der afholdes fælles marked lørdag den 25. maj 2019 i OZ6HR. Samtidig vil der være åbent på Yding Skovhøj. 
  8. Næste møde. Næste møde afholdes ultimo januar 2019.
  9. Generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes i sidste halvdel af april 2019. Sekretæren aftaler dato med OZ6HR og sørger for annoncering i OZ. På valg er OZ1HYG og OZ4VW.
  10. Eventuelt. Intet.

Referent: OZ5KM

Lukket for kommentarer.