01-12-2011

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. december
2011 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.

Til stede: OZ1BAS Per, OZ5KM Kjeld, OZ3ZU Viggo, OZ3VB Viggo og OZ3Z Anders.

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat af 19. oktober 2011.
3) Amatørnyt.
4) VHF repeateren.
5) UHF repeateren.
6) Generalforsamling.
7) Regnskab
8) Eventuelt
9) Næste møde

 

ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Referat af møde den 19. oktober 2011 godkendt.
ad 3) Amatørnyt kører ok, men desværre deltager kun 3-4 Afdelinger.
ad 4) VHF Repeateren er blevet betydelig mindre følsom i indgangen. Der arbejdes med en løsning af problemet.
ad 5) UHF Repeateren kører fint.
ad 6) Generalforsamlingen fastlagt til lørdag den 21. april 2012 kl. 1400 i Horsens Afdelingens lokaler. På valg er formanden OZ1BAS Per og bestyrelsesmedlemmerne OZ5KM Kjeld og OZ3ZU Viggo.
ad 7) Der forelå ikke noget Regnskab til dettte møde, men Kassereren oplyste, at der er brugt 500 Kr. på en Udliggerarm, og der er ikke kommet nogen indbetalinger.
ad 8) Intet til eventuelt.
ad 9) Næste Bestyrelsesmøde fastlagt til onsdag den 22. februar 2012 kl. 1400 hos OZ5KM Kjeld.
Referant
OZ3VB

Lukket for kommentarer.