Formålsparagraf

Formålsparagraf for Repeatern
Yding Skovhøj
CVR. 40985263

1: Navn og Hjemsted:
Navn er “Yding Skovhøj”.
Yding Skovhøj er registreret som en frivillig forening med CVR nr. 40985263 og med juridiske hjemsted på kassererens adresse.

2: Formål:
stk. 1
Yding Skovhøjs formål er at drive Repeaters og Beacon primært på adressen, Yding Rode 2K, 8660 Skanderborg, men også på andre attraktive adresser.

Stk. 2
Yding Skovhøjs økonomiske grundlag er bidrag fra brugere, firmaer, foreninger samt andre interesseorganisationer, der ønsker at støtte samt sikre fremtidigt drift af Repeaters og Beacons til gavn for radio amatører.

Stk. 3
Hjemmeside adressen: www.ydingrepeater.dk, og facebook profilen: ”Yding Skovhøj repeaters støttegruppe” anvendes af Yding Skovhøj som officielle kanaler til information af brugerne af Repeates og Beacons samt øvrige interessenter.
Hjemmeside og facebook drives af en web-master. Der oprettes endvidere en side på www.edr.dk, der administreres af interessegruppens web master.
Det offentliggøres på hjemmesiden en liste over de repeaters og becons, der drives af Yding Skovhøj, deres lokationer samt en udstyrs liste.

Stk. 4
De personer der ejer, eller driver Repeaters og Beacons, eller i øvrigt yder teknisk assistance til driften af repeatere og/eller beacons udgør styregruppen for Yding Skovhøj, og skal have fri og uhindret adgang til udstyr og bygninger på adresser der administreres af Yding Skovhøj.
Styregruppens sammensætning offentliggøres på hjemmesiden: www.ydingrepeater.dk
Kassereren fører en liste over de personer der har adgang til de enkelte lokationer og bygninger.

Stk. 5
Der skal til enhver tid udvises respekt for de Repeaters og Beacons der befinder sig på de lokationer der drives af Yding Skovhøj, så der ikke sker forringelser, eller uhensigtsmæssige forstyrrelser imellem det udstyr der befinder sig på de enkelte lokationer.
Nyt udstyr der ønskes opsat skal således aftales og godkendes af de teknisk ansvarlige i styregruppen.

Stk. 6
Der afholdes hvert år i august måned et åben hus arrangement på Yding Rode 2K, 8660 Skanderborg, hvor interessenter kan mødes med styregruppen for Yding Skovhøj

3: Regnskab:
Kassereren fører Yding Skovhøjs regnskab
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet offentliggøres på hjemmesiden hvert år i januar måned.

4: Ændringer i formålsparagraffer:
Ændringer i formålsparagraffen kan ske hvis et flertal i styregruppen der driver udstyr på Yding Skovhøjs lokationer ønsker det.

Opdateret den 15.januar 2022

Lukket for kommentarer.