Yding Repeater

Velkommen til hjemmesiden for Repeater foreningen

Yding Skovhøj

—oo—

Ekstraordinær Generalforsamling

I henhold til beslutning truffet på generalforsamlingen 2021, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, den 13 august 2021, kl. 15:00 på adressen:

OZ6HR
Parallelvej 6A
8751 Gedved

Dagsoreden;
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Nedlæggelse af Repeaterforeningen Yding Skovhøj
4. Eventuelt

—oo—

Ny Repeater på VHF

Vi har fået ny Repeater på Yding Skovhøj, en Yaesu VXR-9000.
Vi dækker nu en væsentlig større del af Jylland, og samtidigt her vi linket vores nye Repeater til ASR nettet.
For mere information omkring ASR nettet, henviser vi til http://asr.oz5thy.dk/

Rigtig god fornøjelse med den nye Repeater.

Hjælp
Vi har brug for jeres hjælp til økonomien
bliv medlem!

Kontingentet er kr. 150.- om året
Indbetales over Netbank eller Mobile Pay.
Reg. nr. 5072, konto nr. 0001277346 (Jyske Bank)
Mobile Pay: 5385 8750.

Husk ved indbetaling at anføre dit navn & call.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Lukket for kommentarer.