Velkommen til hjemmesiden for Repeater foreningen

Yding Skovhøj

Generalforsamling

Repeaters foreningen Yding Skovhøj holder ordinær generalforsamling:

 tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19:00

På adressen:
OZ6HR, EDR Horsens Afdeling
Parallelvej 6A
8751 Gedved

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest de, 15. juni 2021 på adressen: kkmajland@mail.tele.dk

Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Foreningens virke fremover
  • Valg til bestyrelsen: Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, OZ4VW og OZ8DD er på valg
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

 

Ny Repeater på VHF

Vi har fået ny Repeater på Yding Skovhøj, en Yaesu VXR-9000.
Vi dækker nu en væsentlig større del af Jylland, og samtidigt her vi linket vores nye Repeater til ASR nettet.
For mere information omkring ASR nettet, henviser vi til http://asr.oz5thy.dk/

Rigtig god fornøjelse med den nye Repeater.

Hjælp
Vi har brug for jeres hjælp til økonomien
bliv medlem!

 

Kontingentet er kr. 150.- om året
Indbetales over Netbank eller Mobile Pay.
Reg. nr. 5072, konto nr. 0001277346 (Jyske Bank)
Mobile Pay: 5385 8750.

Husk ved indbetaling at anføre dit navn & call.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 

 

Lukket for kommentarer.