jyskenetbank

Velkommen til hjemmesiden for Repeaterforeningen

Yding Skovhøj

Sidste nyt

Facebook:
det seneste bestyrelsesmøde den 25. juni, blev det besluttet at nedlægge Yding Repeaterens facebook profil da det ikke er muligt at holde den opdateret på en professionel måde, henvendelse til bestyrelsen kan herefter ske ved at trykke på mail iconet øverst til højre på hjemmesiden, eller ved at kontakte det enkelte bestyrelsesmedlem per e-mail (mail adresse findes under bestyrelse på hjemmesiden)

Amatørnyt:
Ligeledes blev det besluttet at stoppe med amatør nyt på Yding Repeateren som ellers har kørt i en meget lang årrække hver mandag aften på Yding Repeateren. Begrundelsen er at der i dag stort set kun er en lokalafdeling der fast kommer med nyheder, samtidigt med at Hovedbestyrelsen ikke længere ønsker at bidrage med nyheder omkring deres arbejde, og det mener vi ikke står mål med de resurser der bruges.

Er der en forening, eller en enkelt person der ønsker at videreføre Amatør Nyt, kan de henvende sig til formanden for Yding Repeateren, Kjeld Mailand (OZ5KM – KKMajland@mail.tele.dk), eller redaktøren for Amatør Nyt, Viggo K. Dahm (OZ3ZU – oz3zu@outlook.dk), og vi vil se positivt på et samarbejde.

—oo—

BRUGT UDSTYR

Siden har været hakket – men er nu oppe at køre igen!

Du kan nu sælge dit brugte udstyr igennem Yding Repeaterforening, og dermed også støtte foreningen økonomisk!

Se under fanen: “brugt udstyr” her på siden!

Hvordan:

Sælger:
Send billede, beskrivelse, pris og kontak informationer til webmaster: OZ3ZU/Viggo på oz3zu@outlook.dk, så vil udstyret blive lagt på hjemmesiden.

Køber:
Du henvender dig til sælger, og aftaler en pris.
Du betaler den aftalte pris direkte til sælger, sælger sender/leverer varen til dig.
Herudover betaler du 10% i gebyr – dog max. kr. 100 – til Yding repeaterforening på mobile pay eller ved bankoverførsel (se konto numre andet steds)

I har nu støttet Yding Repeaterforening.

—oo—

Formål:

Repeaterforeningens formål er at drive repeatere på Danmarks bedste QTH, Yding Skovhøj, hvor vi har lejet os ind hos forsvaret, som er ejer af masten.

I øjeblikket består repeaterne af en Storno 9000 VHF analog repeter og en Storno 9000 UHF analog repeater, samt en Hytera RD-625 DMR repeater.

Antennerne er stackede dipol antenner et sæt for VHF analog repeateren og et sæt for DMR digital repeateren, der er en rundstråler antenne for UHF analog repeateren. (se antennerne under billeder)

Foreningen udgifter begrænser sig til leje af masten, strøm og forsikring, samt en internet-forbindelse (i forbindelse med DMR digital repeateren) men det er alligevel et årligt beløb af en vis størrelse, der gør at vi håber på at mange af brugerne af repeaterne vil tegne et medlemskab af foreningen, så vi kan fortsætte driften.

Bank konto:
Reg. nr. 5072, konto nr. 0001277346 (Jyske Bank)
Mobile Pay: 5385 8750/ OZ3ZU Viggo. Husk at anføre call

Kontingentet er kr. 150.- om året

Alle andre beløb modtages selvfølgelig også med kyshånd

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lukket for kommentarer.