Velkommen til hjemmesiden for Repeaterforeningen

Yding Skovhøj

Besøg også vores Facebookgruppe

Sidste nyt

AMATØRNYT
Flytter til mandage kl. 20:30

—oo—

Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
tirsdag den 30. april 2019 kl. 19:30
i EDR Horsens afdelingens lokaler på Parallelvej 6A, 8751 Gedved

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Foreningens virke fremover
6) Indkomne forslag
7) Valg til bestyrelsen
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

På valg til bestyrelsen er OZ1HYG Ivan og OZ4VW Arne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til OZ5KM Kjeld Majland, Lindbjergvej 8, 8660 Skanderborg senest tirsdag den 23. april 2019.
Mailadresse: kkmajland@mail.tele.dk

Forfaldsdatoen for kontingentet er 1. april.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at kontingentrestance medfører tab af stemmeret.
Derfor beder vi i stedet medlemmerne indbetale kontingent over Netbank eller Mobile Pay.
Reg. nr. 5072, konto nr. 0001277346 (Jyske Bank)
Mobile Pay: 5385 8750.

Husk ved indbetaling at anføre dit call.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

—oo—

Formål:

Repeaterforeningens formål er at drive repeatere på Danmarks bedste QTH, Yding Skovhøj, hvor vi har lejet os ind hos forsvaret, som er ejer af masten.

I øjeblikket består repeaterne af en Storno 9000 VHF analog repeter og en Storno 9000 UHF analog repeater, samt en Hytera RD-625 DMR repeater.

Antennerne er stackede dipol antenner et sæt for VHF analog repeateren og et sæt for DMR digital repeateren, der er en rundstråler antenne for UHF analog repeateren. (se antennerne under billeder)

Foreningen udgifter begrænser sig til leje af masten, strøm og forsikring, samt en internet-forbindelse (i forbindelse med DMR digital repeateren) men det er alligevel et årligt beløb af en vis størrelse, der gør at vi håber på at mange af brugerne af repeaterne vil tegne et medlemskab af foreningen, så vi kan fortsætte driften.

Bank konto:
Reg. nr. 5072, konto nr. 0001277346 (Jyske Bank)
Mobile Pay: 5385 8750/ OZ3ZU Viggo. Husk at anføre call

Kontingentet er kr. 150.- om året

Alle andre beløb modtages selvfølgelig også med kyshånd

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lukket for kommentarer.